Λογότυπο Hellva

Επισκόπηση έργου

Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας για την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Hellenic Volunteering Act (HellVA).

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, υλοποίηση extranet εφαρμογής για την διαχείριση δωρεών και αναδόχων γονιών

Δείτε επίσης

Σχεδιασμός λογοτύπου
Σχεδιασμός λογοτύπου
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ: