Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Post to Twitter
Share on Facebook

Νέα & Ανακοινώσεις

Νέος διακομιστής για την υπηρεσία Premium Hosting
Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Σήμερα, Παρασκευή, 8 Ιουλίου, τέθηκε επιτυχώς σε λειτουργία ένας νέος διακομιστής (server) στο data center της Συμμετρίας Λύσεις Διαδικτύου.

Η εγκατάσταση του τέταρτου στην σειρά διακομιστή στο load balanced data center της εταιρείας μας έρχεται να βελτιώσει περαιτέρω την ταχύτητα των ιστοσελίδων και των web εφαρμογών που υποστηρίζονται από την υπηρεσία Premium Hosting της Συμμετρία Λύσεις Διαδικτύου ΕΠΕ.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ: